Výbor SDH

Výbor SDH Česká Ves od svého zvolení v roce 2015 pracuje v tomto složení

Starosta: Milan Krystýn
Náměstek: Milan Smékal ml.
Velitel SDH: Pavel Seidl
Jednatel: Libuše Prosecká
Hospodář: Jana Paseková
Člen výboru: Milan Smékal st.
Člen výboru: Rudolf Brejza
Člen výboru: Lenka Brejzová
Člen výboru: Libor Paseka
Člen výboru: Jaroslav Prosecký
Člen výboru: Renata Baďurová