Historie SDH

15. října 1859 uložil Rakousko-Uherský okresní úřad v Jeseníku obecní radě v České Vsi povinnost, založit hasičský sbor. Několik měsíců předtím se jeden větší požár v Jeseníku rozšířil až do  České Vsi, tři hospodářské budovy lehly popelem a další domy byly poškozeny.

Na ustavující schůzi, která se sešla v „Scholzengasthof“ (dnes závodní hostinec“), bylo rozhodnuto, že jednotka hasičů bude mít 26 mužů a velitelem byl zvolen hospodář Haschke.
Mezi touto zprávou a skutečným založením „Dobrovolných hasičů“ však uběhlo 32 roků.K založení „Dobrovolných hasičů“ došlo teprve v roce 1891. A zasloužili se o to učitele Oto Sonnenberg – sedláci Vincenc Böhm č.154, Josef Haschke č.86, jakož i kovářský mistr Johann Sperner č.240.

Stará hasičárna, nebo spíše budova ve které byla uložena stříkačka, se nacházela v místě dnešní autobusové zastávky u obchodu Jednota. Ve stejném stavení se v zadní části nacházela obecní veznice.