Mladí hasiči

V našem sboru se také snažíme o výcvik MLADÝCH HASIČŮ.

Po dlouholeté odmlce se nám podařilo získat několik dětí z naší obce, kteří se aktivně zapojili ve sboru a tím opět vznikl kroužek MLADÝCH HASIČŮ. Kroužek byl založen 21.ledna 2006 členy sboru panem SEIDLEM a paní BAĎUROVOU. Za doby trvání kroužku se vystřídalo spoustu dětí. Jsou i takoví jedinci, kteří nadále setrvávají a stále poctivě trénují.

Od roku 2007 kroužek vedou paní BAĎUROVÁ a pan BAĎURA.

Pravidelně se s dětmi scházejí každý pátek. Snaží se děti připravit na soutěže, které je během každého roku čekají. Soutěže se vedou pod názvem HRY PLAMEN a jsou známi po celé republice a i ve světě.

Mladí hasiči nechodí jen soutěžit, ale také musí plnit různé úkoly a tím jsou výlety, exkurze, brigády, kreslení do soutěže, chodí plavat a cvičit do tělocvičny.

Je toho opravdu hodně co se mládeže týče.

Veškeré schůzky a různé akce zapisují do kroniky, aby po letech věděly, která událost se tehdy udála.

Děti mají také klubovnu na hasičské zbrojnici, kterou zdobí dilplomy a poháry ze soutěží.

Družstvo MH na soutěži ve Zlatých Horách